Misja

Naszą misją są działania na rzecz rozwoju innowacji finansowych i przełomowych technologii transakcyjnych oraz wzmacnianiu roli Polski jako regionalnego centrum nowych technologii transferu wartości.

Łączymy innowatorów, uznane instytucje finansowe oraz administrację publiczną by wspólnie budować prężny ekosystem współpracy i innowacyjną, cyfrową gospodarkę w Internecie Wartości.

Partnerzy