Aktualności&Blog

Accenture o potencjale blockchain/DLT

Blockchain jako efektywna kosztowo, transakcyjna sieć międzybankowa rozliczana w czasie rzeczywistym. Technologie rozproszonych rejestrów to szansa dla sektora finansowego na optymalizację infrastrukturalną i kosztową a także na radykalną poprawę wydajności sieci finansowych. To szansa przebudowania sieci finansowych w sposób przemyślany, przy użyciu najnowszych technik kryptograficznych, mechanizmów osiągania konsensusu sieci oraz rozproszonej strukturze danych zapewniającej daleko posuniętą autonomię.

Raport Accenture.