Aktualności, Blog

Fintech w Polsce – raport fundacji

Konkurencyjny i innowacyjny sektor finansowy, współpraca pomiędzy bankowymi i niebankowymi instytucjami finansowymi, wysokiej klasy talenty i niskie koszty – to główne zalety polskiego sektora fintech. Z drugiej strony brak odpowiedniego wsparcia ze strony państwa, słaby dostęp do kapitału i niska kultura innowacji. Tak według raportu „Fintech w Polsce – bariery i szanse rozwoju” opracowanego przez […]

Więcej