Contact us

Fundacja na rzecz Innowacji Finansowych
FinTech Polska

ul. Migdałowa 1
02-796 Warszawa