Aktualności&Blog

PIASKOWNICA REGULACYJNA

Debata wokół piaskownicy regulacyjnej dla innowacji finansowych

13 grudnia fundacja FinTech Poland przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju organizuje debatę wokół koncepcji piaskownicy regulacyjnej (Regulatory Sandbox) jako elementu budowy Regionalnego Centrum Innowacji Finansowej w Polsce (FinTech Hub). 

Spotkanie ma na celu zebranie doświadczeń i identyfikację potrzeb wobec takiego rozwiązania. Startupy, przedstawiciele administracji publicznej, sektora bankowego oraz prawnicy wspólnie zastanowią się nad najlepszą formą tego rozwiązania dla Polski.

Agenda wydarzenia:

10:00 – 10:10: Powitanie i słowo wstępne

10:10 – 10:30: Prezentacja wyników raportu FinTech w Polsce, bariery i szanse rozwoju, dr Paweł Widawski

10:30 – 10:45: Piaskownica Regulacyjna – doświadczenia innych krajów, dr Krzysztof Korus

10:45 – 11:00: Piaskownica z punktu widzenia potrzeb startupu fintech – (TBD)

11:00 – 11.15: Rekomendacje dot. wdrożenia piaskownicy regulacyjnej w Polsce –  mec. Piotr Brewiński

11:15 – 12:00 Dyskusja panelowa, w której wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów, sektora bankowego oraz startupy. Moderować będzie Paweł Widawski, CEO fundacji FinTech Poland.

Zapewniamy 10 miejsc dla startupów fintech. Zgłoś swój udział na adres: info@fintechpoland.com