Aktualności&Blog

DLT w finansach – spotkanie polskiego sektora bankowego

FinTech Polska, banki komercyjne oraz dostawcy technologii: blockchain/DLT jako danie główne kolacji w Klubie Bankowca.

Technologia blockchain/DLT systematycznie zyskuje coraz więcej atencji, nie tylko w sektorze bankowym. Duże światowe banki inwestują w testy i pilotaże, przygotowując się do wdrożeń. Czas na mobilizację i w Polsce. FinTech Polska wspierając innowacje transakcyjne prowadzi międzysektorowy program blockchain.

W ramach tego programu zainicjowaliśmy spotkanie sektora bankowego wokół nowych technologii transakcyjnych, które odbyło się w środę, 25 stycznia. Po raz pierwszy w Polsce, szefowie działów IT w randze członków zarządu dużych polskich banków komercyjnych rozmawiali przy wspólnym stole o potencjale zastosowań technologii rozproszonych rejestrów w bankach. Fundacja przedstawiła wprowadzenie do technologii oraz wspierała merytorycznie dyskusję przez cały wieczór. Gościem specjalnym wydarzenia był John Velissarios, Principal Director oraz Global Blockchain Technology Lead w Accenture.

Zgromadzeni przy stole goście wskazali obszary bezpieczeństwa, regulacji i compliance jako kluczowe, z punktu widzenia adopcji technologii. Blockchain/DLT to nowy paradygmat bezpieczeństwa danych. Asymilacja technologii w istniejącym środowisku regulacyjnym stanowi podstawę infrastrukturalnych decyzji inwestycyjnych. Złożoność wymogów raportowania systematycznie rośnie, wraz z nią rosną koszty. Nie tylko po stronie sektora, lecz także organów nadzoru. Ponadto, technologia blockchain/DLT ma duży potencjał optymalizacji kosztów transferów międzynarodowych oraz zarządzania wewnętrznymi systemami w bankach. Może także okazać się rozwiązaniem w rozliczaniu nanopłatności P2P (transakcje poniżej 1 grosza) pomiędzy maszynami w Internecie Rzeczy (IoT).

Blockchain/DLT jest zagadnieniem złożonym i abstrakcyjnym lecz także intrygującym. Jako technologia strukturalna ma charakter jeszcze bardziej kolaboracyjny niż sam internet co oznacza, że im więcej perspektyw uda się zgromadzić, tym lepsze efekty prac.

Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Prawa Bankowego. Było to pierwsze z cyklu spotkań roboczych sektora wokół blockchain/DLT w polskich bankach.