Aktualności&Blog

Euroclear o blockchain/DLT na rynkach kapitałowych

Spojrzenie na rynki inwestycyjne i roli blockchain/DLT na rynkach regulowanych. Centralny Depozyt Papierów Wartościowych, nadzór giełdowy i regulator w nowych rolach, otoczenie regulacyjno-prawne i bankowość centralna w kontekście decentralizacji infrastruktury finansowej.

Raport Euroclear