Aktualności&Blog

FinTech Poland rozopczyna współpracę z Abu Dhabi Global Market Financial Services Regulatory Authority

6 września 2017 FinTech Poland i Abu Dhabi Global Market (ADGM), Financial Services Regulatory Authority podpisały umowę współpracy, na mocy której będą dzielić się ekspertyzą i wiedzą w zakresie innowacji finansowych oraz podejmą współpracę przy wspólnych przedsięwzięciach służących rozwojowi ekosystemów finansowych w Polsce i Abu Dhabi.

Zakres współpracy pomiędzy FinTech Poland i ADGM obejmuje:

  1. Tworzenie platform, w ramach których przedsiębiorcy i innowatorskie firmy mogą testować i komercjalizować nowe produkty, usługi i rozwiązania w środowiskach kontrolowanych.
  2. Udział we wspólnych projektach innowacyjnych związanych z rozwojem lub wdrożeniem technologii cyfrowych, płatności mobilnych, blockchain i rejestrów rozproszonych oraz elastycznych platform (APIs) i innych dziedzin nowych technologii.
  3. Rozwój lokalnych przedsięwzięć fintech poprzez transfer wiedzy do inkubatorów i programów akceleracyjnych oraz programów akademickich.
  4. Pomoc w identyfikacji partnerów lub sponsorów (np. instytucji finansowych lub funduszy typu venture) dla przedsiębiorców fintech i firm innowacyjnych, by te mogły testować i wdrażać rozwiązania fintech.
  5. Pomoc dla przedsiębiorców fintech i firm innowacyjnych w zakresie zrozumienia wymogów komercyjnych i regulacyjnych, dotyczących ich działalności.
  6. Wymianę wiedzy i ekspertyzy w tematyce fintech.
  7. Przedstawianie lokalnych graczy fintech w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Polsce.

O Abu Dhabi Global Market

Abu Dhabi Global Market jest międzynarodowym ośrodkiem finansowym współpracującym z instytucjami lokalnymi, regionalnym i międzynarodowymi. W skład jego wchodzą trzy niezależne agendy – Urząd Rejestracji, Urząd Regulacji Usług Finansowych i Sądy ADGM.

Zgodnie z Ahmed Ali Al Sayegh, Prezesem, Abu Dhabi Global Market, „Abu Dhabi Global Market jest głównym filarem Gospodarczej Wizji Abu Dhabi, będąc katalizatorem dla rozwoju dynamicznego sektora usług finansowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Abu Dhabi Global Market ceni sobie długofalowe partnerstwa i współpracę – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.”