Aktualności&Blog

Magda w Ministerstwie Cyfryzacji

Magda Borowik, która prowadzi w FinTech Polska program blockchain została mianowana przez Ministra Cyfryzacji Doradcą ds. technologii finansowych/transakcyjnych, rozproszonych rejestrów i walut cyfrowych.

Jej rolą będzie systemowe wspieranie rozwoju tych ekscytujących technologii w Polsce oraz prowadzenie wątku innowacji transakcyjnych i finansowych w strategii cyfryzacji Polski.

Systemowo się cieszymy 🙂