Misja

Misją fundacji FinTech Poland są działania na rzecz rozwoju innowacji finansowych i technologii transakcyjnych oraz wzmacnianie roli Polski jako  regionalnego centrum innowacji finansowej i transakcyjnej.

FinTech może stać się jednym z silników wzrostu polskiej gospodarki. Polska jest właściwie sprofilowana aby świadomie włączyć się w rywalizację o miano ważnego hubu FinTech w Europie i wiodącego w naszym regionie.

Wierzymy, że kluczowe znaczenie ma budowa prężnego ekosystemu współpracy uznanych instytucji finansowych i startupów, wspieranego przez postępowe regulacje prawne, rozwiniętą kulturę innowacji oraz dostęp do kapitału wysokiego ryzyka. 

Nasze cele

INNOWACJE

Wspieranie innowacji finansowych i transakcyjnych poprzez działalność badawczą, edukacyjną oraz prowadzenie aktywnego dialogu z rynkiem. Współtworzenie nowych standardów,  wspieranie nowoczesnych regulacji oraz przyjaznego prawa dla swobodnego rozwoju innowacji związanych z transferem wartości.

BADANIA

Eksploracja innowacji finansowych i wschodzących technologii transferu wartości. Wielostronne analizy potencjału technologii, badania nad nowymi zjawiskami rynkowymi oraz raporty strategiczne kształtujące rynek.

EDUKACJA

Prowadzimy inicjatywy edukacyjne dla kadry zarządzającej w zakresie technologii transakcyjnych, innowacji finansowych oraz podstaw kryptoekonomii. Uczestniczymy w grupach roboczych na rzecz technologii transferu wartości, stanowiąc źródło strategicznych insightów rynkowych oraz technologicznych.

SPOŁECZNOŚĆ

Ekosystem innowacji to przede wszystkim żywa społeczność wokół technologii finansowych i transakcyjnych.  Skupiamy startupy fintech oraz inwestujemy w społeczność polskich programistów zainteresowanych technologiami transakcyjnymi.