Ośrodki akademickie

Współpraca z ośrodkami akademickimi skupionymi na wschodzących technologiach obliczeniowych oraz innowacjach transferu wartości jest według nas podstawą wspólnego budowania kapitału intelektualnego kraju. Wymiana doświadczeń pomiędzy uznanymi ośrodkami zagranicznymi a polskim, profilowanym środowiskiem naukowym skupionym wokół FinTech Polska to źródło przewag konkurencyjnych polskiej gospodarki cyfrowej.

Zapraszamy ośrodki naukowe oraz indywidualnych naukowców do włączenia się w dialog wokół technologii transferu wartości online oraz innowacji finansowych.