DLT w administracji – projekt badawczy

Projekt badawczo-eksploracyjny realizowany dla NASK. Projekt uwzględnia cykl warsztatów dla kadry zarządzającej wokół technologii transferu wartości online, strategii budowy regionalnego centrum innowacji transakcyjnej w Polsce oraz praktyczne zastosowania  technologii blockchain w administracji publicznej. Stanowi przyczynek do rozpoczęcia badań wokół wirtualizacji systemu monetarnego, eksploracji potencjału technologii bezpiecznego przenoszenia wartości w cyfrowej ekonomii oraz gromadzi niezbędne dane wstępne pod pilotażowe wdrożenia testowe w technologii blockchain/DLT w administracji publicznej i strategicznych sektorach polskiego przemysłu.