Aktualności&Blog

Spotkanie grupy roboczej fintech w KNF

W piątek 17 marca odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone systemowym barierom dla innowacji finansowych w Polsce. W ramach prac grupy roboczej nadzorcy spotkali się z przedstawicielami rządu, instytucjami branżowymi oraz organizacjami wspierającymi rozwój polskiego ekosystemu innowacji. Fundacja FinTech Polska jako jeden ze sprawców całego zamieszania – nasz ubiegłoroczny raport przyczynił się bowiem do wywołania tej ważnej dyskusji – reprezentuje w pracach grupy środowiska startupowe oraz dostawców wschodzących technologii finansowych i transakcyjnych.

Spotkanie trwało ponad trzy godziny. Omówiliśmy na nim kluczowe systemowe utrudnienia dla fintechu, jednocześnie proponując rozwiązania i inspirując organy nadzoru do współtworzenia przyjaznego środowiska dla rozwoju nowych technologii finansowych w Polsce. Rynek zgłosił wiele ważnych postulatów, na które nadzorca odpowiedział ważnymi deklaracjami: między innymi, ma to być utworzenie zasobu wiedzy online dla przedsiębiorców, usprawnienie komunikacji z przedsiębiorcami oraz wydawanie bardziej jednoznacznych rekomendacji i decyzji, zmniejszających ryzyko podejmowania nowej działalności – by przedsiębiorca przynajmniej wiedział, czego na pewno mu nie wolno.

W toku konsultacji poruszyliśmy także kwestię budowy piaskownicy regulacyjnej. Decyzja czy i jak miałaby zostać ona zbudowana jeszcze przed nami. Niezależnie od finalnej decyzji nadzorcy, przedstawiciel Ministra Cyfryzacji zaoferował wsparcie technologiczne procesu rozluźniania gorsetu regulacyjnego poprzez uzupełnienie prac KNF nad piaskownicą regulacyjną dedykowaną platformą technologiczną – agregatorem API oraz zestawów danych, stanowiącą bezpieczne środowisko testowe dla badania nowych zjawisk technologicznych w warunkach laboratoryjnych.

 Gospodarzem wydarzenia była Komisja Nadzoru Finansowego.