Aktualności&Blog

Blockchain/DLT okiem szwedzkich przedsiębiorców

Szwedzkie Forum Przedsiębiorczości przygotowało raport na temat blockchain/DLT i jego potencjalnym wpływie na gospodarki. Poprzez przegląd aplikacji na blockchain/DLT, garść faktów historycznych, globalny ekosystem, bariery regulacyjne i prawne, implikacje polityczne i gospodarcze aż po przyszłe scenariusze, włączając w to cyfryzację systemów monetarnych. Ciekawy punkt widzenia z perspektywy skandynawskiej. Tekst angielski zaczyna się na 15 stronie raportu.

Raport Entreprenörskapsforum