Środowisko biznesowe, regulacyjne, akademickie i innowacji

Zostań Partnerem

Społeczność fundacji aktywnie wspiera rozwój polskiego ekosystemu FinTech. Promujemy dynamiczny rozwój środowiska innowacji finansowych. Poprzez zaangażowanie w prowadzone przez fundację projekty partnerzy zyskują szansę szybszego wzrostu i będą mieli wpływ na kreowanie przyszłości Polski jako lidera innowacji finansowych o zasięgu międzynarodowym. Nasze cele realizujemy poprzez łączenie środowiska biznesowego, regulacyjnego, akademickiego oraz innowatorów rynku finansowego.

Lokalnie i międzynarodowo

Szeroka współpraca

Rozumiemy, jakie znaczenie ma łączenie specjalistów, organizacji i przedsiębiorców w lokalnych społecznościach w celu rozwoju potencjału innowacyjnego sektora finansowego, który będzie miał wpływ na ludzi na całym świecie. Aby przekazywać wysokiej jakości wartość merytoryczną, wypracowywać najlepsze praktyki oraz kreować nowe rozwiązania, współpracujemy z partnerami o zasięgu globalnym oraz europejskimi stowarzyszeniami działającymi przy organach unijnych.
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy

Korzyści ze współpracy

Aby pomagać FinTechom, odnaleźć się na rynku, zrozumieć zawiły język branżowy oraz wymagania prawne, wspieramy partnerów naszymi kompetencjami. Tworzymy miejsce spotkań, gdzie możecie podzielić się swoją wiedzą, dowiedzieć się więcej na temat najlepszych praktyk i najnowszych regulacji dotyczących branży innowacji finansowych. 

Będąc częścią naszej społeczności, masz okazję uczestniczyć w kreowaniu ekosystemu FinTech w Polsce.

Zobacz korzyści wynikające z bycia częścią ekosystemu:
Regulacyjne

Twórz z nami ekosystem sprzyjający rozwojowi innowacji finansowych w Polsce i Unii Europejskiej.

Networkingowe

Zostań częścią naszej dynamicznej społeczności budującej przyszłość FinTechu i połącz się z liderami na rynku FinTech w Polsce i na świecie.

Uczestnictwo w wydarzeniach

Bierz udziału w wiodących branżowych eventach, dziel się swoimi doświadczeniami z innymi firmami współtworzącymi fintechowy ekosystem oraz współpracuj z nami przy kształtowaniu naszych wydarzeń.

Pozyskiwanie talentów

Skorzystaj z naszej sieci FinTech, aby przyciągać, angażować i rozwijać talenty technologiczne oraz promować swoje oferty pracy.

Merytoryczne

Posiadamy silne kompetencje merytoryczne w zakresie kompleksowych usług prawnych, doradztwa biznesowego, strategii promocji i public affairs.