Lokalnie i międzynarodowo

Szeroka współpraca

Rozumiemy, jakie znaczenie ma łączenie specjalistów, organizacji i przedsiębiorców w lokalnych społecznościach w celu rozwoju potencjału innowacyjnego sektora finansowego, który będzie miał wpływ na ludzi na całym świecie. Aby przekazywać wysokiej jakości wartość merytoryczną, wypracowywać najlepsze praktyki oraz kreować nowe rozwiązania, współpracujemy z partnerami o zasięgu globalnym oraz europejskimi stowarzyszeniami działającymi przy organach unijnych.

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy