Agreement on cooperation between the PFSA, UW and FinTech Poland

04.04.2022

Prof. Tomasz Giaro, Dean of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, Dr. Paweł Widawski – President and Piotr Brewiński – Vice-President of the Management Board of the FinTech Poland, as well as Dr. Kamil Mroczka, General Director of the Office of the Polish Financial Supervision Authority, concluded an Agreement on a joint educational venture. On the side of the PFSA, the meeting was also attended by dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW – Chairman of the PFSA, Jacek Barszczewski – Director of the Social Communication Department and Zbigniew Jacek Wiliński – Director of the FinTech  Department.

The Director General of the PFSA and representatives of these institutions, taking advantage of the opportunity to cooperate in the field of education, decided to join forces to jointly launch an initiative to promote knowledge about the financial market. The current international situation, in particular, requires attention to the issue of cybersecurity. This issue is related to and influences many aspects of everyday life, especially those related to finances, while also being one of the arenas of the ongoing struggle in the international arena.

The signed agreement concerns the organization of a series of scientific conferences popularizing knowledge about the financial market. Joint educational activities are designed to raise the level of awareness among students related to supervisory and regulatory challenges for the financial innovation market, including cybercrime threats. The cooperation between the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, the FinTech Poland and the PFSA will guarantee the involvement of high-class experts in the project, which will ensure the appropriate substantive quality of joint Conferences.

The conferences will be held in Warsaw, and online broadcasts will also be made available on the event website.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.