digital finance
think tank+ecosystem

Through dialog, collaboration, knowledge sharing and acceleration Fintech Poland works to improve quick development of digital finance sector in Poland and promote Polish fintechs abroad.
JOIN US

Lastest News

18.07.2024
Warsaw Finance Week

The Warsaw Finance Week is coming up soon! Join us...

READ MORE
17.07.2024
Join the European Blockchain Services Infrastructure (EBSI) Project

Not sure what the EBSI project is and what opportunities...

READ MORE
04.07.2024
Point Zero Forum 2024

At the beginning of July, the Point Zero Forum took...

READ MORE
02.07.2024
Second Round of the Consultation Conference

On Thursday, June 27, 2024, the second round of the...

READ MORE
21.06.2024
Toronto Collision Conference

June 17-20, 2024 in Toronto was a time of true...

READ MORE
20.06.2024
UNCHAIN Fintech Festival

In the beautiful Romanian city of Oradea, a unique event...

READ MORE
17.06.2024
The Next Web Conference 2024

Join us on June 20-21 at The Next Web Conference...

READ MORE
10.06.2024
FinTech Poland Ecosystem Council

The meeting of the FinTech Poland Ecosystem Council was held...

READ MORE
03.06.2024
The FinTech Poland team has developed the document “Postulates of the Polish Fintech Environment 2024”

We cordially invite you to read about the key ambitions...

READ MORE

Events

Do you want to be a part of our digital finance ecosystem?

JOIN FINTECH POLAND

Reports

05.07.2023
Stablecoins & CBDC

Raport: Stablecoiny i Pieniądz Cyfrowy Banku Centralnego (CBDC) Celem raportu...

READ MORE
19.03.2023
How to do fintech in Poland

Get the report The “How to do FinTech in Poland”...

READ MORE

Contact us

If you have an innovative financial project, need legal advice or just want to discuss the future of Fintech, drop us a message.
info@fintechpoland.com

  ALL FIELDS ARE REQUIRED
  info@fintechpoland.com

   Gabriela Kocurek

   Specjalizacje

   Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

   Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


   Doświadczenie

   Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

   • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
   • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
   • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
   • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
   • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
   • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


   Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

   Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

   Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

   Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

   Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.