digital finance
think tank+ecosystem

Through dialog, collaboration, knowledge sharing and acceleration Fintech Poland works to improve quick development of digital finance sector in Poland and promote Polish fintechs abroad.
JOIN US

Lastest News

10.06.2024
FinTech Poland Ecosystem Council

The meeting of the FinTech Poland Ecosystem Council was held...

READ MORE
03.06.2024
The FinTech Poland team has developed the document “Postulates of the Polish Fintech Environment 2024”

We cordially invite you to read about the key ambitions...

READ MORE
13.05.2024
15th Congress of Banking Law and Financial Technologies

Representatives of our organization attended the 15th Congress of Banking...

READ MORE
08.05.2024
Fintech Business Breakfast in Zurich

On the 25th of April 2024, several FinTech companies from...

READ MORE
22.04.2024
The Conference “New Regulatory and Supervisory Challenges in the Area of Financial Innovations”

The "New Regulatory and Supervisory Challenges in the Area of...

READ MORE
17.04.2024
The First meeting of the Business Development Working Group

During the inaugural meeting the Business Development Working Group, within...

READ MORE
MoU_Korea
29.03.2024
The signing of a MoU between FinTech Poland and Korea Fintech Center

On March 26th, we had the privilege of organizing the...

READ MORE
READ MORE
Meetup_Ukraina
01.03.2024
Polish-Ukrainian Meetup

We want to announce the forging of new connections between...

READ MORE

Events

Do you want to be a part of our digital finance ecosystem?

JOIN FINTECH POLAND

Reports

05.07.2023
Stablecoins & CBDC

Raport: Stablecoiny i Pieniądz Cyfrowy Banku Centralnego (CBDC) Celem raportu...

READ MORE
19.03.2023
How to do fintech in Poland

Get the report The “How to do FinTech in Poland”...

READ MORE

Contact us

If you have an innovative financial project, need legal advice or just want to discuss the future of Fintech, drop us a message.
info@fintechpoland.com

  ALL FIELDS ARE REQUIRED
  info@fintechpoland.com

   Gabriela Kocurek

   Specjalizacje

   Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

   Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


   Doświadczenie

   Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

   • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
   • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
   • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
   • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
   • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
   • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


   Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

   Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

   Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

   Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

   Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.