Polish financial innovation sector in ASEAN and at Singapore Fintech Festival

13.12.2023
Polska na #SFF2023


For many months, in collaboration with our partners, PKO Bank Polski and the Polish Investment and Trade Agency, we diligently prepared to showcase the domestic financial innovation sector in Asia. The perfect opportunity arose at the world’s largest industry event, the Singapore Fintech Festival, held from November 15th to 17th this year.

To fully leverage the presence of a substantial Polish delegation, a day before the conference, in collaboration with the Global Fintech Institute and the Singapore Business Federation, we organized the Poland-ASEAN Fintech Forum. During this highly successful meeting with partners and potential collaborators from Southeast Asian countries, held under the patronage of the Embassy of the Republic of Poland in Singapore, we not only shared insights about Poland but, more importantly, engaged in discussions with representatives of the local market. The highlight of this event was the signing of an agreement to strengthen cooperation between FinTech Poland and the Global Fintech Institute, an international organization bringing together experts from the broader fintech domain, disseminating knowledge and promoting cooperation in this field.

Throughout SFF 2023, there was significant discourse about how the technological revolution, combined with generational changes, lifestyle and work model transformations, and shifts in the global economy, is opening new windows of opportunity for countries like Poland, which were previously positioned outside the centers of the global economic map. In the financial sector, such a window has opened widest, as technological transformation has propelled our financial institutions, including banks, into the elite ranks of the most digitally advanced in Europe and the world.

Paweł Widawski emphasizes, “Over more than 30 years, Poland has managed to create an incredibly solid, secure, and modern financial sector. We have the most developed capital market and insurance sector in the region. The fintech sector is thriving. It is crucial to showcase this, reinforcing our marketing and, at the same time, boldly stating that our ambitions extend much further.”

We firmly believe that participation in events such as the Singapore Fintech Festival and regular meetings with representatives of the Asian market is necessary to support Polish companies, fintechs, and banks in strengthening their positions.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.