Polish FinTechs at London Stock Exchange

30.06.2023

On Thursday 20 June close to 100 participants of the FinTech Poland conference met at London Stock Exchange to discuss the Future Finance Poland initiative aimed at building a new-generation financial center. The event acted as an opportunity to showcase representatives of the Polish FinTech and innovation sectors.

Provided that specific measures will be applied, in the next 4-5 years Poland has the potential to join the group of the world’s top 30 most competitive financial centers. The promotion of Polish innovations abroad is among the key prerequisites.

For the Polish FinTech sector, geography is becoming a factor of key importance. Why is that? As the local FinTech market is already developing steadily and doing very well, challenges can be found abroad. Today only 18% of Polish FinTechs get better sales results in foreign markets. In other words, the time has come for a change, to take the next step and prepare for an international expansion. FinTechs’ signals clearly show that more companies are planning this course of action. Initiatives such as the one today will help them achieve this goal. Meeting in the world’s financial capital, we spotlight Poland to showcase the potential of our Ecosystem and to encourage cooperation, emphasized Paweł Widawski, President of FinTech Poland, at the London event.

Attended by representatives of the two markets, the highlight of the meeting involved presentations of solutions developed by Polish companies, accompanied by panel discussions on building synergy between British and Polish financial ecosystems.

With PKO Bank Polski as its leading partner, the Polish delegation included Kontomatik, Alior Bank SA, VISIONA, Verestro, Inperly, Faktoria Sp. z o.o. Grupa Nest Bank, RiskBite Sp. z o.o. and BLIK. Organized by the FinTech Poland Foundation, the event was held under the patronage of the Polish Investment and Trade Agency, the Polish Embassy in London, and British Embassy Warsaw.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.