Polish-Ukrainian Meetup

01.03.2024
Meetup_Ukraina


We want to announce the forging of new connections between the Polish and Ukrainian markets! Wednesday, 7th February marked another significant milestone as a vibrant meetup unfolded in the Rotunda.

This edition was orchestrated under the auspices of the Polish-Ukrainian FinTech HUB project, in collaboration with the Ukrainian Association of FinTech and Innovation Companies.

Approximately 150 attendees (a heartfelt thank you!) seized the opportunity to absorb insights from industry experts and representatives of pioneering Ukrainian enterprises.

Once again, our heartfelt gratitude extends to all participants, speakers, and partners who contributed to the success of this event.

Let’s highlight the esteemed speakers who graced the occasion:

 • Ruslan Kostetsky Deputy Chairman of the Executive Board, Ukrainian Association of FinTech and Innovation Companies
 • Anatoliy Rogalskiy CMO, monobank
 • Katerina Kovarskaya CEO, KHMARKA
 • Andrii Pazynich CEO, Founder, SPACE IT
 • Andrii Gulyi Co-founder, OBJECT CONTROL LLC
 • Egor Podkolzin CEO, Only U Bank
 • Dmitry Shurkayev Founder, MicroF1
 • Vadym Hrusha CEO, Founder, Trustee

We also express our gratitude to FinTech Poland Ecosystem’s strategic partner, PKO Bank Polski, for their invaluable support in nurturing this collaborative initiative.

Together, we’re paving the way for dynamic synergies and innovative ventures that transcend borders. Here’s to the flourishing partnership between Poland and Ukraine in the realm of FinTech!

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

 • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
 • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
 • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
 • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
 • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
 • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.