SuperVision FinTech Talks – Artificial Intelligence

26.01.2022

On January 26, the latest SuperVision FinTech Talks webinar was published. The webinar was concerned with the issue of using artificial intelligence in the financial sector.

Well-known experts related to the fintech sector were invited to the debate in the webinar: Joanna Molik – Executive Director – Industry Digital Strategist at Microsoft, Michal Nowakowski, PhD – Head of NewTech at NGL Advisory, Zbigniew Jacek Wiliński – Director of the FinTech Financial Innovation Department Office of the Polish Financial Supervision Authority (UKNF), Tomasz Zalewski – Partner at Bird & Bird. The role of moderator was assumed by Piotr Brewiński – Vice President of the FinTech Poland Foundation.

As part of the discussion, experts talked about the activities undertaken by the UKNF in the area of ​​the use of AI technology by supervised entities, the UKNF project using AI, about the implementation of the Policy for the development of artificial intelligence in Poland from 2020, about the examples of using artificial intelligence in the practice of the financial sector, about the responsibility of financial institutions in the process of applying solutions based on artificial intelligence, the issue of accountability and transparency of processes, entrusting the management of the institution and the risk of AI technology, or the role of ethics in the process of using artificial intelligence.

Zbigniew Wiliński presented the results of the AI ​​survey provided by the UKNF to financial institutions. It was a good start to the discussion, experts got to know the degree of involvement of financial institutions in AI technology. According to the presented data, 50% of respondents currently use various types of AI-based solutions, while 18% of respondents do not plan to use such solutions. Then, Michał Nowakowski discussed the degree of implementation of the state’s policy in the field of artificial intelligence. Later, the discussion had a more practical dimension, a representative of Microsoft discussed several projects implemented for the financial sector. Lawyers participating in the discussion also discussed the most important regulatory concerns related to the use of artificial intelligence. At the end of the discussion, Zbigniew Wiliński spoke, who provided information about the AI-based regtech solution, i.e. the launch of a chatbot.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.