SuperVision FinTech Talks – Crypto-assets

11.02.2021


We invite you to the third webinar in the SuperVision FinTech Talks series, which is available from February 11 at www.supervisiontalks.pl, the webinar was devoted to the issue of the crypto-asset market.

Well-known experts related to the fintech sector were invited to the debate in the panel discussion Sławomir Flis – Managing Director of the Innovation and Technology Division, Office of the Polish Financial Supervision Authority (PFSA), Jan Ziomek – Head of the Innovation Development Team. Department of Financial Innovation FinTech, PFSA, attorney-at-law Krzysztof Wojdyło – Partner at Wardyński i Wspólnicy, Dr. Marek Dietl – President of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange, Marcin Zarakowski – Legal Counsel at Lisk Foundation. The role of moderator was assumed by Michał Sas – Expert at FinTech Poland.

As part of the discussion, the consequences of issuing the position of the PFSA on the issuing and trading of crypto assets and the warning for investors issued in January 2021 were analyzed. as a consequence, investors are exposed to numerous risks. Market experts assessed the issued position and its consequences. The topic of the WSE Private Market, which uses Blockchain technology, was also discussed, and the President of the WSE Management Board pointed out what regulatory challenges the WSE faced in connection with the launch of the WSE Private Market. PFSA experts together with market experts discussed the types of classified crypto assets and the need to regulate other types of crypto assets.

According to adv. Krzysztof Wojdyło, the position issued by the PFSA was necessary, as he pointed out, “I definitely think that this is a very positive move on the part of the Commission. The market clearly expected this position. At the same time, I wish that the Commission would not stop at one document and try to take positions on other phenomena in the cryptocurrency market or detail the threads that already exist. ” According to the representatives of the PFSA, the most urgent regulations require currency cryptocurrencies, including bitcoins. However, as the expert notes, adv. Marcin Zarakowski, Legal Counsel at Lisk Foundation, the whole situation has a flip side as well. “The unfavourable regulatory climate and the lack of clear guidelines resulted in the loss of the potential of the blockchain and crypto sector in Poland – which was considerable. At this stage, the market expects clarity and clarity, and therefore also proposals for the regulation of cryptocurrencies. “

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.