SuperVision FinTech Talks – Open banking

29.10.2020


From October 29, the first SuperVision FinTech Talks webinar is available at www.supervisiontalks.pl, the webinar was devoted to the issue of open banking. As part of the meeting, among others, the sandbox of the Polish Financial Supervision Authority (UKNF) was presented.

As part of the meeting, Zbigniew Wiliński, Director of the FinTech Financial Innovation Department at the Office of the UKNF, presented a presentation on the principles of operation of the sandbox. Well-known experts related to the fintech sector were invited to the debate in the discussion panel – Katarzyna Seweryniak – Director of the Banking Licensing Department at the UKNF, Alicja Łosowska – Compliance Manager from Kontomatik, Sławomir Szepietowski – Managing Partner at Bird & Bird and Emil Radziszewski – Director of the Cooperative Credit Union Department Savings and Credit and Payment Institutions at the UKNF Office. The role of moderator was assumed by Piotr Brewiński – Vice President of the Board of FinTech Poland.Visit our partners,shoes – leaders in fashionable footwear!

As part of the discussion, the benefits of testing solutions based on an environment built in accordance with the requirements of the PSD2 directive were analyzed. The specialists assessed how the open banking market functions in Poland one year after the regulation came into force and summarized together what had been achieved during that time, both in the area of ​​supervision and market activity. An important part of the discussion was the assessment of the need to launch the Sandbox KNF diagnosis which aspects of open banking in Poland require refinement and implementation of changes.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.