The signing of the Memorandum of Understanding between FinTech Poland, Fintech Hub LT, and Women Go Tech to Strengthen Collaboration and Bridge Gender Gap in the Technology Sector

06.03.2024


FinTech Poland, Fintech Hub LT, and Women Go Tech signed a Memorandum of Understanding (MoU) dedicated to sharing knowledge, and experience, and enhancing processes for talent development and transfer in the technology sector. This agreement aims to deepen cooperation among organizations supporting innovation, in response to the current geopolitical situation and in pursuit of building regional strength.

Signed on March 6th at the Embassy of Lithuania in Poland, the agreement accompanied a conference focusing on diversity and the role of women in the technology industry, particularly in fintech. The event, titled “Women Go Tech: Insights on Bridging the Gender Gap in the ICT Sector,” brought together leading experts and professionals from the sector.

The conference’s keynote speaker was Jarune Preiksaite, CEO of Women Go Tech, who shared insights into the organization’s achievements over the past 8 years. During her presentation, Preiksaite highlighted successes such as retraining over 700 women for careers in the technology sector and uniting over 450 mentors to support women on their journeys to success. Women Go Tech, in collaboration with local and international companies, continues its efforts to drive social change to increase women’s participation in the technology sector.

The current goal of Women Go Tech is to support 25,000 women in the Central and Eastern European region, with a particular focus on Poland. The conference also addressed key issues related to gender equality and diversity in the ICT sector, including the role of businesses in supporting diversity and business decisions that promote increased participation of women in the industry.

The panel discussion was moderated by Krzysztof Gerlach, Managing Director for Corporate Clients and Development at mBank. Panelists, including representatives from Wix.com Vilnius, IT Card, FinTech Poland, Fintech Hub LT, and Vinted, discussed ways to support the diversity of talents and the benefits of gender equality in the ICT sector.

The signing of the Memorandum of Understanding also marks a step towards further bridging gender gaps and creating a more sustainable and dynamic technology sector in Central and Eastern Europe.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.