event

Fintech Poland Meetup

Theme: polish-ukrainian fintech hub

when?
07.02.2024
Start: 5:30 pm
where?
PKO ROTUNDA,
Marszałkowska 100/102, wARSAW

About

We invite you to participate in FinTech Poland Meetup, our networking event format for the digital finance sector in Poland. At the next meetup, organized as part of the Polish-Ukrainian FinTech HUB project, together with the Ukrainian association, we will connect the fintech communities of both countries and give ourselves a chance to establish new contacts and partnerships.

 [WHAT TO EXPECT]
➔ relaxed atmosphere conducive to networking
➔ content part about Polish-Ukrainian FinTech HUB.

 [WHO TO EXPECT]
Folks from the entire digital finance ecosystem: fintechs, technology providers, banks, VC funds, gov and more!

Agenda

17:30 - 18:00
Registration & Networking
18:00 - 18:10
Opening
Speakers
Piotr Brewiński
Vice President, FinTech Poland
18:10-19:20
Ukrainian Startups Pitches
Speakers
Ruslan Kostetsky
Deputy Chairman of the Executive Board, UAFIC
Anatoliy Rogalskyi
CMO, monobank
Katerina Kovarskaya
CEO, KHMARKA
Andrii Pazynich
CEO, Founder, SPACE IT
Andrii Gulyi
Co-founder, OBJECT CONTROL
Egor Podkolzin
CEO, Only U Bank
Dmitry Shurkayev
Founder, MicroF1
Vadym Hrusha
CEO, Founder, Trustee
19:20 - 23:00
Music & Networking

FinTech Poland Ecosystem Startegic Partners

Register

Important information

Please note that the number of places is limited. To participate in the event, you must complete the registration form and receive an email confirming your participation.  Priority is given to members of the FinTech Poland Ecosystem.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.