event

Fintech Poland Meetup

Theme: Stablecoin & cbdc

when?
22.06.2023
where?
PKO ROTUNDA,
Marszałkowska 100/102, wARSAW

About

We invite you to participate in FinTech Poland Meetup, our networking event format for the digital finance sector in Poland.

❓ [WHAT TO EXPECT].
➔ relaxed atmosphere conducive to networking
➔ content part aobut CBDC & stablecoin

🧑 [WHO TO EXPECT].
Folks from the entire digital finance ecosystem: fintechs, technology providers, banks, VC funds, gov and more!

Agenda

18:00 - 18:30
Registration & Networking
18:30 - 18:40
Opening
Speakers
Paweł Widawski
CEO, FinTech Poland
18:40-19:00
Stablecoin & CBDC - Premiere of the report
Speakers
Adam Wdowczyk
Tech Innovation Strategy Senior Manager, Accenture
19:00 - 19:40
Panel discussion: Stablecoins & CBDC - the role of stable crypto-actives in the development of new and secure financial products to meet customer needs.
Speakers
Paweł Widawski
CEO, FinTech Poland
Adrian Kutnik
Head of New Business Development, Warsaw Stock Exchange
Marcin Michna
Legal & Tax VP Europe, WOO Network
Filip Windak
Associate, Bird & Bird
Michał Szymański
New Markets Strategy Director, BLIK
19:40 - 23:00
Music & Networking

Partners

Register

Important information

Please note that the number of places is limited. To participate in the event, you must complete the registration form and receive an email confirming your participation.  Priority is given to members of the FinTech Poland Ecosystem.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.