event

Fintech Poland Meetup

Theme: Cooperation models between startups and large organizations

when?
29.03.202
where?
Kampus Innowacji
Varso 2, chmielna 73, warsaw

About

We invite you to participate in FinTech Poland Meetup, our networking event format for the digital finance sector in Poland.

❓ [WHAT TO EXPECT].
➔ relaxed atmosphere conducive to networking
➔ content part: Cooperation models between startups and large organizations

🧑 [WHO TO EXPECT].
Folks from the entire digital finance ecosystem: fintechs, technology providers, banks, VC funds, gov and more!

Agenda

18:00 - 19:00
Registration & Networking
19:00 - 19:10
Opening
19:10 - 20:00
RBL_START Accelerator 2022 - Startups Pitches
Startups
Cashbene
Ender Turing
RTM Innovation
Dreams Technology
uTrigg
20:00 - 20:40
Panel discussion: Building effective partnerships - success stories and lessons learned
SPEAKERS
Paweł Widawski
CEO, FinTech Poland
Kamila Wincenciak
Head of Innovation and Fintech Department, Alior Bank
Anna Kościuczuk
Innovation Expert, PZU
Piotr Szczepanik
Enterprise Channel Manager, Microsoft
Małgorzata Domagała
Vice President Product Development, Mastercard
Jan Jakub Cendrowski
Director, inQUBE University Business Incubator
Jędrzej Małolepszy
Co-Founder, BillTech
20:40 - 23:00
Music & Networking

Partners

Register

Important information

Please note that the number of places is limited. To participate in the event, you must complete the registration form and receive an email confirming your participation.  Priority is given to members of the FinTech Poland Ecosystem.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.