Webinar

Wprowadzenie do regulacji ESG

- Perspektywa podmiotu FinTech

Data
17.10.2023
Godzina
10:00

Dlaczego warto?

ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) wciąż jest jednym z najbardziej wiodących tematów w biznesie.

Celem zrównoważonej strategii biznesowej jest pozytywny wpływ na środowisko, społeczeństwo lub jedno i drugie, przy jednoczesnej korzyści dla akcjonariuszy. Liderzy biznesu w większości zdają sobie sprawę z siły zrównoważonych strategii biznesowych nie tylko w rozwiązywaniu najpilniejszych wyzwań otaczającego świata, ale także w dążeniu do sukcesu organizacji. Jednak przejście z poziomu strategii do operacjonalizacji planów wymaga jeszcze więcej dyscypliny.

Aby zapewnić bezpieczeństwo spółką z branży innowacji finansowych uruchamiamy Grupę roboczą ds. ESG, mającej na celu wypracowanie standardu ESG, wspierającego w przygotowaniu do realizacji obowiązków z obszaru ESG, a także:
– zwiększenie świadomości polskich spółek FinTech w zakresie obowiązków z obszaru ESG,
– opracowanie dokumentu pozytywnie wpływającego na świadomość spółek FinTech w obszarze ESG.

Partner regulacyjny

Zapraszamy do rejestracji!

Cykl prac grupy rozpocznie się webinarem zatytułowanym
„Wprowadzenie do regulacji ESG – perspektywa podmiotu FinTech”.

Spotkanie online odbędzie się: 17 października o godz. 10.00

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.