Webinar

Wprowadzenie do regulacji ESG

- Perspektywa podmiotu FinTech

Data
17.10.2023
Godzina
10:00

Dlaczego warto?

ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) wciąż jest jednym z najbardziej wiodących tematów w biznesie.

Celem zrównoważonej strategii biznesowej jest pozytywny wpływ na środowisko, społeczeństwo lub jedno i drugie, przy jednoczesnej korzyści dla akcjonariuszy. Liderzy biznesu w większości zdają sobie sprawę z siły zrównoważonych strategii biznesowych nie tylko w rozwiązywaniu najpilniejszych wyzwań otaczającego świata, ale także w dążeniu do sukcesu organizacji. Jednak przejście z poziomu strategii do operacjonalizacji planów wymaga jeszcze więcej dyscypliny.

Aby zapewnić bezpieczeństwo spółką z branży innowacji finansowych uruchamiamy Grupę roboczą ds. ESG, mającej na celu wypracowanie standardu ESG, wspierającego w przygotowaniu do realizacji obowiązków z obszaru ESG, a także:
– zwiększenie świadomości polskich spółek FinTech w zakresie obowiązków z obszaru ESG,
– opracowanie dokumentu pozytywnie wpływającego na świadomość spółek FinTech w obszarze ESG.

Partner regulacyjny

Zapraszamy do rejestracji!

Cykl prac grupy rozpocznie się webinarem zatytułowanym
„Wprowadzenie do regulacji ESG – perspektywa podmiotu FinTech”.

Spotkanie online odbędzie się: 17 października o godz. 10.00