Webinar

Zmiana przepisów dotyczących MIP

- Perspektywa podmiotu FinTech

Data
27.02.2024
Godzina
10:00-11:00

Dlaczego warto?

Zmiany w ustawie prawo bankowe, wprowadzone od września 2023 roku, zlikwidowały ograniczenia dotyczące maksymalnej długości łańcucha outsourcingowego. To otworzyło nowe perspektywy dla wdrożenia bardziej elastycznych i efektywnych struktur outsourcingowych w bankach.

Część II webinaru zostanie poświęcona zmianom w przepisach dotyczących podejmowania działalności przez małe instytucje płatnicze. Odpowiemy na pytanie czy nowe regulacje wpłyną na atrakcyjność prowadzenia działalności w tej formie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, co w praktyce oznaczają te zmiany, jakie przynoszą szanse koniecznie dołącz o nas!

Agenda

Część I: zmiany w przepisach o outsourcingu bankowym

 • zmiany w zakresie dopuszczalnego outsourcingu
 • outsourcing między bankami i dostawcami usług płatniczych
 • nowe zasady dotyczące podwykonawców
 • zmiana regulacji w zakresie odpowiedzialności dostawców
 • outsourcing zagraniczny według nowych reguł

 

Część II: zmiany w przepisach o MIP

 • dodatkowe obowiązki w toku ubiegania się o status MIP
 • nowe zasady dla zmiany statusu MIP na KIP
 • nowe regulacje w obszarze odpowiedzialności członków organów MIP
 • nowe uprawnienie KNF dotyczące MIP

Prowadząca

Associate, kancelaria radców prawnych Konieczny Wierzbicki i Partnerzy

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych.

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii.

Zapraszamy do rejestracji!

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

 • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
 • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
 • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
 • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
 • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
 • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.