Fundacja FinTech Poland poszukuje osoby na stanowisko: Prawnik/Ekspert

Fundacja FinTech Poland poszukuje osoby na stanowisko:
Prawnik/Ekspert
Zakres obowiązków:
– Bieżąca obsługa prawna Fundacji i pozostałych podmiotów współpracujących z Fundacją
– Opracowywanie i opiniowanie projektów umów, regulaminów oraz dokumentacji wewnętrznej
– Przygotowywanie opinii prawnych, analiza przepisów, komentarzy i orzecznictwa
Oczekiwania wobec kandydata/kandydatki
– Preferowane przynajmniej 4 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku prawnika w dziale prawnym lub dziale compliance instytucji finansowej lub doświadczenie zawodowe w kancelarii prawnej w zakresie prawa rynku usług płatniczych oraz prawa bankowego;
– Dobra znajomość przepisów prawa krajowego oraz EU, w tym regulacji nadzorczych dotyczących rynku finansowego;
– Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę w tym języku;
– Rozumienie procesów biznesowych i umiejętność analitycznego myślenia nakierowanego na rozwiązywanie problemów;
– Umiejętność pracy w zespole oraz bardzo dobra komunikatywność;
– Dobra organizacja czasu pracy;
– Samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania.
O FinTech Poland
FinTech Poland to niezależny think tank działający na rzecz rozwoju sektora innowacji finansowych w Polsce poprzez budowę kultury dialogu uczestników rynku z regulatorami i nadzorcami, prowadzenie badań i analiz rynkowych, przygotowywanie stanowisk regulacyjnych i ekspertyz prawnych oraz promowanie polskiego sektora fintech na świecie. Wspieramy rozwój innowacyjnego, transparentnego, zrównoważonego, innowacyjnego i otwartego sektora finansowego będącego jednym z wiodących silników polskiej gospodarki. Zespół Fundacji to prawnicy i ludzie technologii, którzy łączą kompetencje strategiczne i regulacyjne, a także posiadają bogatą wiedzę z zakresu prawa oraz legislacji w obszarze nowych technologii. Fintech Poland jest członkiem założycielem European Digital Finance Association (https://www.europeandigitalfinance.eu/).
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: info@fintechpoland.com