Fundacja na rzecz Innowacji Finansowych

FinTech Poland

ul. Migdałowa 1
02-796 Warszawa