Nowoczesne finanse

Otwarty ekosystem innowacji finansowej w Polsce

Łączymy ludzi i organizacje w całym ekosystemie sektora finansowego. Dajemy dostęp do wiedzy, talentów i inwestorów. Badamy, wyznaczamy kierunki, inspirujemy.

Działamy na rzecz rozwoju polskiego sektora finansowego poprzez promowanie i stymulowanie innowacji technologicznych oraz projektów transformacyjnych w skali mikro i makro. Wierzymy bowiem, że innowacyjny i konkurencyjny sektor finansowy wpływa nie tylko na rozwój całej gospodarki, ale też redukuje zjawisko wykluczenia finansowego i przyczynia się do budowy nowoczesnego społeczeństwa.

Rewolucja technologiczna w finansach to bowiem szansa na wykreowanie nowych produktów finansowych pozwalających firmom i konsumentom lepiej realizować ich marzenia i ambicje. Dla krajowych instytucji finansowych to możliwość szybkiej internacjonalizacji i zwiększenie eksportu usług finansowych.

Silny i zrównoważony sektor finansowy może wzmocnić geopolityczną pozycję Polski, dlatego podejmujemy działania mające na celu zainicjowanie budowy w Polsce centrum finansowego nowej generacji o znaczeniu międzynarodowym. Polska jest właściwie sprofilowana, by świadomie włączyć się w rywalizację o miano ważnego ośrodka innowacji finansowej w Europie i na świecie.

Naszą misją jest wsparcie proaktywnych i odważnych działań zarówno uczestników rynku, jak i instytucji publicznych, dzięki którym Polska będzie eksporterem kapitału intelektualnego kreującego sektor finansowy XXI w.

Nasze cele to:
  • Innowacje
  • Badania
  • Edukacja
  • Społeczność