Tworzymy ekosystem współpracy

Nasz zespół

Tworzymy profesjonalną sieć partnerstw, która łączy start-upy i przedsiębiorców FinTech ze światowymi ekspertami, organizacjami i instytucjami państwowymi w celu współpracy nad rozwojem i promocją sektora FinTech w Polsce. Naszym celem jest promowanie platformy dialogu, w ramach której prezentujemy i współtworzymy analizy, raporty i wydarzenia promujące budowę centrum finansowego nowej generacji w Polsce. Wierzymy, że budowany przez nas ekosystem współpracy uznanych instytucji finansowych i startupów, wspierany przez postępowe, ale bezpieczne regulacje prawne, otwarty i racjonalny nadzór finansowy, rozwiniętą kulturę innowacji oraz dostęp do kapitału wysokiego ryzyka, jest warunkiem koniecznym sukcesu na tym polu. Zespół FinTech Poland to ekonomiści, prawnicy i ludzie technologii. Łączymy kompetencje strategiczne i regulacyjne. Posiadamy wiele lat doświadczenia w finansach i bankowości elektronicznej, a także w zakresie prawa i legislacji nowych technologii.

Zespół FinTech Poland:

Dr Paweł Widawski

Fundator

  LinkedIn

Mec. Piotr Brewiński

Fundator

  LinkedIn

Zuzanna Krauzowicz

Prawnik

  LinkedIn

Michał Sas

Ekspert

  LinkedIn