Pierwszy webinar z cyklu SuperVision FinTech Talks

Otwarta bankowość przedmiotem rozmów między Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego coraz uczestnikami rynku fintech.

29 października odbył się pierwszy z cyklu webinarów SuperVision Fintech Talks, poświęcony tematowi otwartej bankowości. W ramach spotkania m.in. zaprezentowana została piaskownica wirtualna PSD2 Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Webinary są otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych tematem fintech i innowacji.

Celem SuperVision Fintech Talks, organizowanych przez Fundację Fintech Poland, jest inicjacja otwartego dialogu między uczestnikami rynku, a organem nadzoru – dlatego też cykl koncentruje się na tematach szczególnie ważnych i aktualnych dla rozwoju sektora fintech.

Pierwszy webinar dotyczył zagadnienia testowania otwartej bankowości w praktyce. W ramach spotkania Zbigniew Wiliński, Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, przedstawił prezentację omawiającą zasady funkcjonowania piaskownicy wirtualnej PSD2 UKNF. Do debaty w panelu dyskusyjnym zaproszeni zostali znani eksperci związani z sektorem fintech Katarzyna Seweryniak – Dyrektor Departamentu Licencji Bankowych w UKNF, Alicja Łosowska – Compliance Manager z Kontomatik, Sławomir Szepietowski – Partner Zarządzający w kancelarii Bird & Bird oraz Emil Radziszewski – Dyrektor Departamentu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych w UKNF. Rolę moderatora objął Piotr Brewiński – Wiceprezes Zarządu  Fundacji FinTech Poland.

W trakcie rozmowy przeanalizowane zostały korzyści, wynikające z możliwości testowania rozwiązań w oparciu o środowisko stworzone zgodnie z wymogami dyrektywy PSD 2. Eksperci ocenili, jak rynek otwartej bankowości funkcjonuje w Polsce rok po wejściu w życie regulacji i wspólnie podsumowali, co udało się w tym czasie osiągnąć zarówno w obszarze nadzoru, jak i działalności rynku. Ważną częścią dyskusji była diagnoza, które aspekty otwartej bankowości w Polsce wymagają dopracowania i wdrożenia zmian.

Myślę, że rozmowa była cenna dla obydwu stron. Jako przedstawiciele organu nadzoru mogliśmy bliżej poznać opinie uczestników rynku na temat otwartej bankowości. Mieliśmy możliwość udzielenia odpowiedzi na nurtujące sektor fintech pytania i wątpliwości. Wysłuchaliśmy także sugestii, co z punktu widzenia rynku warto usprawnić, by zapewnić   branży rozwój. Jednocześnie przedstawiliśmy własne stanowisko w tej sprawie. To znakomity wstęp do całego cyklu rozmów i wierzę, że zaowocują one wartościowymi i ciekawymi wnioskami” – komentuje Zbigniew Wiliński, Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Wartość rozmów, dotyczących aktualnych wyzwań w branży fintech, pozytywnie oceniają również reprezentanci rynku. „Rynek oraz nadzór mają wspólny cel, jakim jest rozwój sektora innowacji finansowej. Dialog, który został zapoczątkowany wraz z wejściem nowych regulacji, powinien być kontynuowany – jest wiele tematów, które wymagają omówienia i doprecyzowania. Jeśli chcemy, by polski rynek fintech był konkurencyjny na arenie europejskiej – musimy współpracować” – stwierdza Sławomir Szepietowski – Partner Zarządzający w kancelarii Bird & Bird.

Z kolei Alicja Łosowska – Compliance Manager z Kontomatik zauważa, że polski organ nadzoru wpisuje się w trend europejski i dąży do tego, by realnie partycypować w testowaniu i upowszechnianiu rozwiązań innowacyjnych. „Piaskownicę KNF powitaliśmy z dużym zainteresowaniem. Rozszerzając portfolio naszych usług, chętnie skorzystamy z możliwości wcześniejszego ich przetestowania, ponieważ widzimy w tym dużą szansę dla siebie. Oczywiście, przed przedsiębiorstwami z sektora fintech wciąż stoi wiele wyzwań. Mam nadzieję, że dzięki rozmowom z organem nadzoru uda się zredukować ich liczbę” – stwierdza ekspertka.

Organizatorzy cyklu SuperVision FinTech Talks widzą duży potencjał w inicjowaniu dialogu pomiędzy organem nadzoru a uczestnikami rynku i nie wykluczają, że cykl debat nie ograniczy się do 6 spotkań. „Widzimy, że nasz projekt cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników rynku finansowego. Myślę, że wszyscy dostrzegamy, jak ważna jest dla rynku możliwość konsultacji regulacji z organem nadzoru. Chcemy, by tworzony przez nas cykl był wartościowym źródłem wiedzy dla fintechów – jesteśmy więc otwarci na pytania i sugestie tematów, które rynek chciałby poruszać w kolejnych webinarach” – podsumowuje dr Paweł Widawski, Prezes Zarządu Fintech Poland.