15. Kongres Prawa Bankowego i Technologii Finansowych

13.05.2024

W Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych 9 maja 2024 r. odbył się 15. Kongresie Prawa Bankowego i Technologii Finansowych, w którym wzięli udział przedstawiciele naszej organizacji.

Współpraca i dialog z kluczowymi dla biznesu środowiskami akademickimi są podstawą dla tworzenia przyjaznej przestrzeni prawnej i gospodarczej w naszym kraju. Dlatego nie mogło nas zabraknąć na tym ważnym dla branży wydarzeniu, organizowany przez Koło Naukowe Prawa Bankowego Uniwersytetu Warszawskiego. Tym bardziej, że opiekunem Koła NPB UW jest prezes FinTech Poland Paweł Widawski.

Kongresie Prawa Bankowego i Technologii Finansowych przyciąga najważniejsze dla środowiska biznesowego osoby, firmy, banki i instytucje finansowe. 9 maja w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych dyskutowaliśmy o ważnych tematach, takich jak: wyzwania i szanse dla fintechów, banków i instytucji finansowych, nowe technologie finansowe i AI, nowe dyrektywy i regulacje prawne (m.in. MiCA, DORA, AI Regulation).

Dziękujemy za spotkanie i do zobaczenia na kolejnym Kongresie!

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.