Alior Bank dołącza do Ekosystemu FinTech Poland

06.03.2023

Alior Bank dołączył do grona podmiotów, które wraz z Fundacją FinTech Poland realizują inicjatywy rozwijające usługi oparte na nowych technologiach. W ten sposób Fundacja dąży do przyspieszenia rozwoju i wzmocnienia sektora cyfrowych finansów, zbudowania w Polsce centrum finansowego nowej generacji. Alior Bank jest kolejnym bankiem, który przystąpił do tego projektu.

Alior Bank od początku swojej działalności stawia na nowe technologie i wykorzystuje je do opracowywania unikatowych produktów bankowych i usług dodatkowych. Bank wspiera także startupy i innowacyjne pomysły w ramach swojego programu akceleracyjnego.

Teraz Alior Bank został częścią Ekosystemu FinTech Poland, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności i internacjonalizacji polskiego rynku innowacji finansowych. Fundacja chce to osiągnąć poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw, tworzenie standardów rynkowych, prowadzenie dialogu regulacyjnego na poziomie krajowym i europejskim oraz wspólne identyfikowanie barier i szans rozwojowych.

– Alior Bank od dawna angażuje się w inicjatywy ekosystemu fintechowego, prowadząc m.in. akcelerator dla startupów czy wspierając edukację na wyższych uczelniach. Udział w społeczności FinTech Poland traktujemy jako misję, mającą na celu rozwój innowacyjności sektora finansowego i płatniczego w Polsce. Cieszymy się z nowej współpracy i wierzymy, że docelowo zaowocuje ona przede wszystkim wartościowymi rozwiązaniami dla naszych klientów – mówi Kamila Wincenciak, dyrektor Departamentu Innowacji i Partnerstw Fintech.

Fundacja FinTech Poland powstała w 2016 r. i jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w cyfrowych finansach. Z kolei sam ekosystem uruchomiono we wrześniu 2022 r. i obecnie tworzy go już  ponad 40 podmiotów. Wśród nich znajdują się fintechy, banki i inne dojrzałe instytucje finansowe, firmy technologiczne oraz doradcze.

 Jestem pewien, że dołączenie do Ekosystemu FinTech Poland tak prężnie rozwijającej się instytucji jaką jest Alior Bank, pozytywnie wpłynie na realizowane przez nas przedsięwzięcia i pozwoli na realizację kolejnych ciekawych i inspirujących inicjatyw. Wierzę, że wspólnie będziemy umacniać pozycję polskich podmiotów z sektora cyfrowych finansów w kraju oraz wspierać je w ekspansji. A wspólnie budowane standardy współpracy pozwolą na szybszy rozwój całego rynku – mówi Paweł Widawski, CEO Fundacji FinTech Poland.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.