Dołącz do Grupy Roboczej ds. opracowania Standardu DORA

28.11.2022

Zapraszamy do udziału w pierwszym spotkaniu grupy roboczej ds. standardu DORA, które odbędzie się w dniu 1 grudnia (czwartek) w godzinach 11:00 – 12:00. Spotkanie będzie organizowane w formie hybrydowej. 

Celem prac grupy jest opracowanie standardu wdrożenia Rozporządzenia DORA (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014 oraz (UE) nr 909/2014). 

Podczas pierwszego spotkania doprecyzujemy zakres współpracy, przekażemy informacje organizacyjne dotyczące szczegółowego harmonogramu prac grupy oraz podstawowych kwestii związanych z założeniami funkcjonowania grupy. 

W pracach grupy wspierać nas będą prawnicy z kancelarii Maruta Wachta oraz Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy, a także doradcy technologiczni z Accenture

Wszystkich zainteresowanych udziałem w pracach grupy prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres info@fintechpoland.com. Do zobaczenia!