Dołącz do zespołu FinTech Poland!

28.02.2023

Ekosystem FinTech Poland rozrasta się, przybywa kolejnych projektów a nasze ambicje sięgają dużo dalej. Właśnie dlatego szukamy do zespołu FinTech Poland Community Managera.

Do głównych zadania naszej nowej koleżanki/ naszego nowego kolegi będą należeć m.in.: utrzymywanie relacji z Partnerami i członkami Ekosystemu FinTech Poland, network a także rozwój społeczności. To wymarzona praca dla osób lubiących ludzi, ciekawych świata i łatwo nawiązujących kontakty. Zapewniamy inspirujące środowisko pracy, samodzielność i dobrą atmosferę. Nudy nie będzie!

Poniżej, w żołnierskim skrócie, o stanowisku i poszukiwanych przez nas kompetencjach.

Zakres zadań:

 • Rozwój społeczności FinTech Poland
 • Networking oraz moderowanie społeczności
 • Współtworzenie, wdrażanie i aktualizacja strategii komunikacji skierowanej do członków Ekosystemu FinTech Poland
 • Utrzymywanie bieżących relacji z członkami Ekosystemu FinTech Poland
 • Współtworzenie koncepcji różnych projektów mających na celu zaspokojenie potrzeb Partnerów i członków Ekosystemu FinTech Poland w obszarach: dialogu regulacyjnego, wydarzeń, obecności międzynarodowej oraz dostępu do wiedzy
 • Współtworzenie komunikacji przy wykorzystaniu do tego celu mediów społecznościowych, wydarzeń online i offline czy newsletterów
 • Odpowiedzialność za szablony prezentacji, materiały brandingowe itp.
 • Planowanie i realizacja wydarzeń – zarówno online, jak i offline

 Od kandydatów na to stanowisko oczekujemy:

 • Doskonałych umiejętności komunikacyjne, zarówno w mowie jak i piśmie
 • Dobrej umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
 • Uporządkowanego i zorientowanego na cel podejście do realizowanych zadań
 • Kreatywności, poszukiwania rozwiązań
 • Inicjatywy i zaangażowania
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania społecznością, komunikacji i planowania wydarzeń mile widziane
 • Dobra znajomość MS Office (Word, Power Point) oraz Canva lub inne programy graficzne (czy do animacji)
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

CV prosimy przesyłać na: info@fintechpoland.com. Zapraszamy!

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

 • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
 • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
 • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
 • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
 • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
 • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.