Dołącz do zespołu prawnego FinTech Poland!

07.03.2023

Zespół FinTech Poland rośnie wraz z kolejnymi inicjatywami. Marzymy teraz o osobie do teamu prawnego.

Zakres zadań:

 • Bieżąca obsługa prawna Fundacji
 • Przygotowywanie projektów opinii prawnych, analiza przepisów, komentarzy i orzecznictwa
 • Koordynacja działań w ekosystemie w obszarze regulacyjnym i prawnym, w tym także koordynacja działań partnerów prawnych
 • Udział w pracach legislacyjnych w obszarze innowacji finansowych

Oczekiwania wobec kandydatek/kandydatów:

 • Preferowane przynajmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe w dziale prawnym lub dziale compliance instytucji finansowej lub doświadczenie zawodowe w kancelarii prawnej w zakresie prawa rynku usług płatniczych oraz prawa bankowego;
 • Dobra znajomość przepisów prawa krajowego oraz EU, w tym regulacji nadzorczych  dotyczących rynku finansowego;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę w tym języku;
 • Rozumienie procesów biznesowych i umiejętność analitycznego myślenia nakierowanego na rozwiązywanie problemów;
 • Umiejętność pracy w zespole oraz bardzo dobra komunikatywność;
 • Dobra organizacja czasu pracy;
 • Samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: info@fintechpoland.com.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

 • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
 • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
 • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
 • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
 • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
 • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.