Pomagamy naszym członkom i partnerom nawiązywać współpracę oraz prowadzić stałą interakcję z całym ekosystemem.

Jako członek lub partner FinTech Poland masz dostęp do sieci kontaktów, badań, wydarzeń oraz najnowszych informacji.

Zalety Ekosystemu

LEPSZA WIDOCZNOŚĆ TWOJEJ ORGANIZACJI

Zostań częścią dynamicznego ekosystemu fintech. Udział Twojej firmy w ekosystemie FinTech Poland zostanie ogłoszony w mediach społecznościowych i naszym newsletterze. Od momentu dołączenia logo Twojej organizacji będzie wyświetlane na naszej stronie internetowej.

1

SPOTKANIA I NETWORKING

Każde spotkanie jest doskonałą okazją do nawiązania kontaktu z innymi członkami i partnerami naszego ekosystemu, ale także przedstawicielami sektora publicznego, naukowcami, ekspertami oraz inwestorami.

2

DIALOG REGULACYJNY

Umożliwiamy dialog uczestników rynku z regulatorami i nadzorcami, uczestniczymy również w procesie legislacyjnym działając na rzecz rozwoju innowacji finansowych i całego sektora finansów cyfrowych w Polsce.

3

NEWSLETTER REGULACYJNY

Jeśli jesteś fintechem, Twoja działalność jest w dużym stopniu uzależniona od zmian w przepisach dotyczących sektora finansowego. FinTech Poland cyklicznie wydaje newsletter, którego zakres obejmuje zmiany na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym.

4

SZKOLENIA

Zapraszamy naszych członków i partnerów do udziału w szkoleniach dotyczących regulacji, nowych trendów w sektorze fintech oraz przyszłości finansów. Wspieramy również działalność edukacyjną naszych członków, partnerów, regulatorów i uczelni. Wierzymy, że edukacja jest podstawą rozwoju nowoczesnego i bezpiecznego sektora finansowego.

5

GRUPY ROBOCZE

Nasi członkowie uczestniczą również w pracach powołanych przez nas grup roboczych oraz tych prowadzonych przez European Digital Finance Association.

6

DOSTĘP DO BAZY WIEDZY

FinTech Poland ma szeroki dostęp do wiedzy na temat wszelkich aspektów funkcjonowania sektora finansów cyfrowych w Polsce i za granicą. Współpracujemy z wiodącymi firmami doradczymi, kancelariami prawnymi i innymi usługodawcami.

7

ŚRODOWISKO MIĘDZYNARODOWE

Jesteśmy członkiem założycielem European Digital Finance Association. Jest to niezależna organizacja zrzeszającą kilkanaście krajowych europejskich stowarzyszeń, asocjacji oraz hubów fintech.

8

Dołącz do FinTech Poland

    *WYMAGANE POLA


    Partnerzy Strategiczni Ekosystemu

    Partnerzy Ekosystemu