Pomagamy naszym członkom i partnerom nawiązywać współpracę oraz prowadzić stałą interakcję z całym ekosystemem.

Jako członek lub partner FinTech Poland masz dostęp do sieci kontaktów, badań, wydarzeń oraz najnowszych informacji.

Zalety Ekosystemu

LEPSZA WIDOCZNOŚĆ TWOJEJ ORGANIZACJI

Zostań częścią dynamicznego ekosystemu fintech. Udział Twojej firmy w ekosystemie FinTech Poland zostanie ogłoszony w mediach społecznościowych i naszym newsletterze. Od momentu dołączenia logo Twojej organizacji będzie wyświetlane na naszej stronie internetowej.

1

SPOTKANIA I NETWORKING

Każde spotkanie jest doskonałą okazją do nawiązania kontaktu z innymi członkami i partnerami naszego ekosystemu, ale także przedstawicielami sektora publicznego, naukowcami, ekspertami oraz inwestorami.

2

DIALOG REGULACYJNY

Umożliwiamy dialog uczestników rynku z regulatorami i nadzorcami, uczestniczymy również w procesie legislacyjnym działając na rzecz rozwoju innowacji finansowych i całego sektora finansów cyfrowych w Polsce.

3

NEWSLETTER REGULACYJNY

Jeśli jesteś fintechem, Twoja działalność jest w dużym stopniu uzależniona od zmian w przepisach dotyczących sektora finansowego. FinTech Poland cyklicznie wydaje newsletter, którego zakres obejmuje zmiany na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym.

4

SZKOLENIA

Zapraszamy naszych członków i partnerów do udziału w szkoleniach dotyczących regulacji, nowych trendów w sektorze fintech oraz przyszłości finansów. Wspieramy również działalność edukacyjną naszych członków, partnerów, regulatorów i uczelni. Wierzymy, że edukacja jest podstawą rozwoju nowoczesnego i bezpiecznego sektora finansowego.

5

GRUPY ROBOCZE

Nasi członkowie uczestniczą również w pracach powołanych przez nas grup roboczych oraz tych prowadzonych przez European Digital Finance Association.

6

DOSTĘP DO BAZY WIEDZY

FinTech Poland ma szeroki dostęp do wiedzy na temat wszelkich aspektów funkcjonowania sektora finansów cyfrowych w Polsce i za granicą. Współpracujemy z wiodącymi firmami doradczymi, kancelariami prawnymi i innymi usługodawcami.

7

ŚRODOWISKO MIĘDZYNARODOWE

Jesteśmy członkiem założycielem European Digital Finance Association. Jest to niezależna organizacja zrzeszającą kilkanaście krajowych europejskich stowarzyszeń, asocjacji oraz hubów fintech.

8

Dołącz do FinTech Poland

  *WYMAGANE POLA


  Partnerzy Strategiczni Ekosystemu

  Partnerzy Ekosystemu

  Partnerzy regulacyjni

   Gabriela Kocurek

   Specjalizacje

   Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

   Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


   Doświadczenie

   Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

   • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
   • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
   • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
   • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
   • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
   • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


   Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

   Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

   Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

   Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

   Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.