ESG in Fintech. Konferencja FinTech Poland

15.11.2022

Wiarygodne i spójne raportowanie ESG wpływa na postrzeganie i wiarygodność organizacji. Nie jest to jednak proces łatwy, a zmagają się z nim organizacje na całym świecie. Ponadto przedsiębiorcy muszą przygotować się na nowe unijne wymogi dotyczące sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Jak sobie z tym poradzić – zwłaszcza kiedy prowadzi się biznes z branży Fintech?

ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) jest obecnie jednym z najbardziej wiodących tematów. Celem zrównoważonej strategii biznesowej jest pozytywny wpływ na środowisko, społeczeństwo lub jedno i drugie, przy jednoczesnej korzyści dla akcjonariuszy. Liderzy biznesu zdają sobie sprawę z siły zrównoważonych strategii biznesowych nie tylko w rozwiązywaniu najpilniejszych wyzwań otaczającego świata, ale także w dążeniu do sukcesu swojej organizacji. Jednak przejście z poziomu strategii do operacjonalizacji planów wymaga jeszcze więcej dyscypliny. Szczegółowe i przejrzyste raportowanie inicjatyw ESG organizacji w założeniu ułatwi ich systematyczne wdrażanie. 

Dziś wciąż nie mamy wypracowanych metod pozwalających podejść efektywnie do raportowania ESG. Zapewne automatyzacja i integracja procesu zbierania danych ESG, pozwoliłyby to zmienić. Ale czasu mamy już coraz mniej. Wejście w życie nowych przepisów unijnych dotyczących sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przynosi nowe wyzwania dla europejskich firm, w tym fintechów. Przed nimi stoi szereg wyzwań związanych z dostosowaniem działalności do obowiązków w zakresie zrównoważonego rozwoju – wyjaśnia Paweł Widawski, Prezes Fundacji FinTech Poland.

Zgodnie z proponowanymi zmianami przez unijnego regulatora, obowiązek raportowania niefinansowego będzie obowiązywał coraz szerszą grupę podmiotów oraz obejmie bardziej rozbudowany zakres informacji z obszaru ESG.

Wydaje się to szczególnie istotne dla fintechów. Również tę grupę w znaczącym stopniu mogą dotknąć najbliższe zmiany związane z wymogami w zakresie raportowania. 

Dlatego Fundacja FinTech Poland wraz z PwC Polska, Microsoft oraz Centrum Regulacji Usług i Technologii Finansowych WPiA UW, postanowiła rozpocząć dyskusję na temat stopnia realizacji strategii ESG przez polski sektor fintech. Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat wchodzących w życie przepisów dotyczących sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju do udziału w konferencji. Odbędzie się ona 29 listopada 2022 w Warszawie. Zainteresowani mogą rejestrować się pod linkiem: https://www.fintechesg.pl/#rejestracja. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.