Fintech na PAIH Forum Biznesu

06.10.2023
PAIH_Forum_PB_1


Przedstawiciele FinTech Poland wystąpili podczas tegorocznego PAIH Forum Biznesu, które przyciągnęło na PGE Narodowy ponad 5 tysięcy przedsiębiorców z całej Polski. To niesamowite dwudniowe wydarzenie zgromadziło 300 ekspertów na 11 scenach, tworząc atmosferę intensywnej wymiany pomysłów, innowacji i inspiracji.

W tym roku przedstawiciele FinTech Poland dwukrotnie pojawiali się na scenie konferencji. Piotr Brewiński poprowadzi panel “Fintech: nowe rynki”. Dyskusja była głęboko inspirująca. Nasz kraj stał się zauważalnym graczem w tej branży w Europie Środkowo-Wschodniej, przyciągając inwestycje i innowacje. Podczas rozmowy omówione zostały nie tylko najnowsze trendy w sektorze, ale również wybrane kierunki rozwoju polskiego fintechu. W panelu wzięli udział przedstawiciele PAIH  – Magdalena Smolak, Rafal Owczarek, Ida Orzechowska oraz przedsiębiorcy – Weronika Chrzanowska z IT Card, Marcin Kozłowski z Vintom oraz Tomasz Mariusz Jędraszczyk z Querqusa.

Natomiast CEO FinTech Poland, Paweł Widawski, drugiego dnia Forum prezentował główne założenia inicjatywy Future Finance Poland, czyli budowy w Polsce centrum finansowego nowej generacji.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.