FinTech Poland: dołącz do naszego zespołu prawnego

31.08.2023


Fundacja FinTech Poland poszukuje osoby na stanowisko:

Prawnik

Jeśli interesujesz się rynkiem innowacji finansowych, śledzisz na bieżąco zagadnienia regulacyjne związane z wdrażaniem i stosowaniem regulacji unijnych w działalności podmiotów rynku kapitałowego oraz podmiotów z sektora usług płatniczych dołącz do naszego zespołu!

Razem z ekspertami, którzy od lat uczestniczą w kształtowaniu polskiego rynku innowacji możesz mieć wpływ na rozwój jednej z najbardziej dynamicznych i ciekawych branż.

Zakres zadań:

 • Bieżąca obsługa prawna Fundacji,
 • Przygotowywanie projektów opinii prawnych, analiza przepisów, komentarzy i orzecznictwa,
 • Koordynacja działań w ekosystemie w obszarze regulacyjnym i prawnym, w tym także koordynacja działań partnerów prawnych,
 • Udział w pracach legislacyjnych w obszarze innowacji finansowych.

Oczekiwania wobec kandydatek i kandydatów:

 • Preferowane przynajmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku prawnika w dziale prawnym lub dziale compliance instytucji finansowej lub doświadczenie zawodowe w kancelarii prawnej w zakresie prawa rynku usług płatniczych oraz prawa bankowego,
 • Dobra znajomość przepisów prawa krajowego oraz EU, w tym regulacji nadzorczych  dotyczących rynku finansowego,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę w tym języku,
 • Rozumienie procesów biznesowych i umiejętność analitycznego myślenia nakierowanego na rozwiązywanie problemów,
 • Umiejętność pracy w zespole oraz bardzo dobra komunikatywność,
 • Dobra organizacja czasu pracy,
 • Samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: info@fintechpoland.com

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

 • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
 • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
 • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
 • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
 • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
 • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.