FinTech Poland Ecosystem

29.09.2022

Po wielu tygodniach przygotowań uruchomiliśmy długo oczekiwany przez rynek Ekosystem Fintech Poland. To inicjatywa definiująca na nowo Fundację Fintech Poland, organizację obecną na rynku cyfrowych finansów już od ponad 7 lat. 

Zaczynaliśmy jako think tank zajmujący się problematyką technologii i  innowacji w finansach, w ramach tej aktywności opublikowaliśmy szereg raportów, analiz i ekspertyz rynkowych. Pierwszą publikacją był przełomowy jak na tamte czasy raport – Fintech w Polsce – bariery i szanse rozwoju, który pośrednio uruchomił szereg istotnych dla sektora zdarzeń, zarówno na poziomie nadzorczym (powołanie grupy roboczej ds. barier, następnie powołanie departamentu fintech ) jak i regulacyjnym (dodanie nowego celu ustawowego Komisji Nadzoru Finansowego jakim są działania na rzecz rozwoju innowacji finansowej). Zajmowaliśmy się takimi zagadnieniami jak sztuczna inteligencja, technologie regulacyjne (RegTech), chmura obliczeniowa czy  zdecentralizowane finanse. 

Uczestniczyliśmy w licznych inicjatywach edukacyjnych, organizowaliśmy szkolenia, seminaria warsztaty. Braliśmy udział w pracach legislacyjnych, okrągłych stołach (roundtable) stając się platformą dialogu między rynkiem a regulatorem i nadzorcą. W ramach tej aktywności realizujemy cykl webinarów – Supervision Fintech Talks umożliwiających bezpośrednią dyskusję przedstawicieli rynku z pracownikami organu nadzoru.  Wspólnie z UKNF i Uniwersytetem Warszawskim organizujemy cykl konferencji na temat wyzwań regulacyjnych i nadzorczych w obszarze innowacji finansowej. Zawarliśmy także porozumienie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu mające na celu wspólne działania promujące polski fintech zagranicą.

Zadaliśmy pytanie dlaczego Polska nie buduje nowoczesnego centrum finansowego skoro dla innych państw to kluczowy element strategii gospodarczej? W efekcie powołaliśmy inicjatywą Future Finance Poland, której celem jest awans Polski jako centrum finansowego do top 20 na świecie. W 2020 r. w kooperacji kilkunastoma siostrzanymi organizacjami fintechowymi  z całej Europy powołaliśmy European Digital Finance Association, organizację dzięki której głos europejskich fintechów jest coraz wyraźniej słyszany przez Komisję Europejską i inne instytucje europejskie. 

Na agendzie mieliśmy jednak wciąż niezrealizowany kluczowy projekt czyli budowę prężnego, ekosystemu innowacji finansowej składającego się zarówno z fintechów, dojrzałych instytucji finansowych, firm technologicznych, doradczych, kancelarii prawnych ale też przedstawicieli regulatorów i nadzorców rynku finansowego. Nieformalnie taka społeczność funkcjonuje wokół Fundacji, jednak zdecydowaliśmy się ją zinstytucjonalizować tworząc strukturę Ekosystemu Fintech Poland zrzeszającą członków i partnerów, cyklicznie spotykających się w różnych formatach – od grup roboczych, seminariów i konferencji aż po grupy robocze.  

W dniu 30 sierpnia podczas naszego meet’up oficjalnie zainaugurowaliśmy uruchomienie Ekosystemu Fintech Poland. W spotkaniu wzięło udział blisko 100 przedstawicieli fintechów, dojrzałych instytucji finansowych, firm technologicznych, doradczych, kancelarii prawych i funduszy VC. Podczas panelu dyskusyjnego z udziałem pierwszych członków i partnerów odpowiedzieliśmy na pytanie dlaczego budowa prężnego ekosystemu jest ważnym elementem rozwoju polskiego sektora cyfrowych finansów. Relacja z wydarzenia dostępna jest tutaj.  

Stawiamy sobie konkretne cele. Przede wszystkim, chcemy efektywnie zintegrować środowisko innowacji finansowych w Polsce – bez pogłębionej współpracy między fintechami, ale też bankami i innymi dojrzałymi instytucjami, dalszy rozwój sektora będzie utrudniony. 

Będziemy efektywnym forum dialogu rynku z sektorem publicznym.

Bez skutecznego dialogu regulacyjnego krajowy rynek nie będzie wystarczająco konkurencyjny a sąsiednie jurysdykcje pozostaną bardziej atrakcyjne niż nasza.  

Będziemy budować rynkowe standardy i dobre praktyki, które pozwolą uczestnikom rynku sprawniej dostosowywać się do nowych regulacji i wyzwań technologicznych. Już w październiku uruchamiany grupę roboczą ds. rozporządzenia DORA.

Wreszcie, chcemy lepiej promować polskie fintechy zagranicą i wesprzeć je w ekspansji. Dlatego zawarliśmy porozumienie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu mające na celu wspólne działania w obszarze promowania polskiego fintechu na innych rynkach. Ale też promowania polskiego rynku wśród inwestorów zagranicznych. 

Projektem który będzie dopełniał te wszystkie aktywności a jednocześnie da nam szersza perspektywę jest Future Finance Poland. Chcemy aby w ciągu 4 lat polskie centrum finansowe było w czołówce 20 najbardziej konkurencyjnych na świecie a nasz kraj stał się silnym brandem rozpoznawalnym globalnie.

Zapraszamy fintechy, banki, inne instytucje finansowe, firmy technologiczne oraz doradcze oraz instytucje publiczne do wejścia do Ekosystemu Fintech Poland jako członek lub partner.

Paweł Widawski,
Prezes Zarządu FinTech Poland