Fundacja FinTech Poland zawarła porozumienie z Rzecznikiem Finansowym

12.06.2023

Fundacja FinTech Poland zawarła porozumienie z Rzecznikiem Finansowym dotyczące współpracy w ramach projektu budowy centrum finansowego nowej generacji w Polsce – Future Finance Poland.

Nowoczesne centrum finansowe powinno bowiem uwzględniać nie tylko perspektywę dostawców usług finansowych ale także ich odbiorców, w szczególności konsumentów.

Działania w obszarze edukacji poprzez zwiększanie świadomości finansowej społeczeństwa w dziedzinie funkcjonowania rynku finansowego, wykorzystania innowacyjnych technologii oraz wiedzy o zagrożeniach stanowią filar budowania efektywnej współdziałania na rzecz umacniania pozycji Polski jako nowoczesnego centrum finansowego.