Future Finance Poland: o strategii i planach na GPW

04.01.2024
Future Finance Summit_2023


Od wielu miesięcy pracujemy wspólnie z partnerami nad projektem Future Finance Poland (FFP) mającym na celu budowę i umacnianie polskiego centrum finansowego. W ramach FFP, w pierwszej kolejności opracowywane są mechanizmy koordynacji i współpracy, mające za zadanie wspierać rozwój centrum finansowego w obszarach regulacyjnym, technologicznym i biznesowym. Jednym z elementów tego unikatowego projektu jest także doroczna konferencja Future Finance Summit. Jej pierwsza edycja odbyła się 5 grudnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W wydarzeniu wzięło udział ponad zaproszonych 300 gości z Polski i zagranicy. Tematyka konferencji, została podzielona na dwie części. Na głównej scenie rozmawiano o zagadnieniach wynikających ze strategii Future Finance Poland. Wybrzmiewały zatem dyskusje o rozwiązaniach dla sektora finansowego opartych o sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwie oraz cyfrowych płatnościach.

Joanna Erdman, Prezeska Fundacji Polska Bezgotówkowa podkreślała, że wybór digital payments jako jednej z ważniejszych specjalizacji polskiego centrum finansowego jest niejako oczywisty. Mamy na tym polu duże osiągnięcia. Szybkie i bezpieczne płatności są dziś podstawą konkurencyjnej gospodarki. Innowacje w płatnościach i postępująca cyfryzacja mogą stać się katalizatorem rozwoju naszego kraju.

“Właśnie dlatego Fundacja Polska Bezgotówkowa patrzy na projekt Future Finance Poland z dużym zainteresowaniem. Po sześciu latach doświadczeń możemy podzielić się nimi z innymi rynkami w zakresie rozwoju infrastruktury płatniczej, ale również w zakresie tworzenia standardów, wymiany wiedzy, wdrażania innowacji i budowy forum współpracy, które jest unikalne z mojej perspektywy w stosunku do innych rynków. Nowoczesne narzędzia płatnicze wspierają rozwój nowych usług, a tym samym dają dostęp do szerokiej gamy nowych możliwości. Podzielmy się tym z innymi krajami, budując równocześnie większą rozpoznawalność polskich rozwiązań i innowacji.”

Wielokrotnie podczas Future Finance Summit powtarzano również, że silne atuty Polski, takie jak dojrzały i cyfrowo zaawansowany sektor bankowy zbudowany przez ostatnie 30 lat, wysoka liczba działających fintechów w porównaniu do innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz dostęp do najlepszych ekspertów IT, wzmacniają naszą pozycję na światowej scenie innowacji. Możemy jednak osiągnąć znacznie więcej.

Paweł Widawski, CEO FinTech Poland, podkreślał:

“Postęp technologiczny, zmiany pokoleniowe, globalizacja i transformacja stylu życia dają Polsce unikalną szansę na zdobycie pozycji lidera w regionie, a nawet na arenie globalnej – scenariusz ten wymaga jednak wspólnej pracy, konsekwencji i promocji.”

Kolejna konferencja już pod koniec 2024 roku, a wnioski z pierwszej edycji Future Finance Summit będą omawiane podczas dedykowanego zamkniętego spotkania zaplanowanego na 9 stycznia 2024 r.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.