Studia podyplomowe - Fintech

Już po raz kolejny Fundacja FinTech Poland jest patronem podyplomowych studiów FinTech– Nowe zjawiska i technologie na rynku finansowym! Studia mają na celu przekazanie słuchaczom unikatowej wiedzy. Dotyczy ona ekonomicznych, prawnych i technologicznych aspektów innowacyjnych rozwiązań na rynku finansowym – fintech. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy studiów uzyskują specjalistyczną, praktyczną wiedzę w tym zakresie.

Zapisz się

Praktyczne podejście

Kluczowe zagadnienia

Autorski program

Program
 • Otoczenie regulacyjne FinTech,
 • Narzędzia wspierania rozwoju innowacji na świecie,
 • Ryzyko w rozwoju innowacji finansowych,
 • Rozwój BigTech na świecie,
 • Nowe formy badania zdolności kredytowej,
 • Prawo własności intelektualnej,
 • Instrumenty wsparcia badań, rozwoju i innowacji – ulgi podatkowe, dotacje,
 • Cyberbezpieczeństwo.
Wykładowcy
dr Marcin Balicki

Senior Associate w Kancelarii SPCG

Marcin Białkowski

Head of Risk & Cloud Services w Kancelarii Maruta Wachta

dr Agnieszka Butor-Keler

Katedra Rachunkowości Menedżerskiej w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH

dr hab. Jan Byrski, prof. UEK

Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

dr hab. Mateusz Folwarski, prof. UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ernest Frankowski

CEO & Founder IT9

Grzegorz Keler

Associate w Kancelarii SPCG

Michał Karwasiński

Founding Partner w Kancelarii KSZ Smart Legal Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz

SGH, Sekretarz Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM

dr Krzysztof Korus

Radca Prawny, Partner, DLK Legal

dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH

Dyrektor Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM

Maciej Kurzajewski

Ekspert rynku finansowego z wieloletnim doświadczeniem w organie nadzoru

dr Michał Nowakowski

Head of NewTech at NGL Advisory, Founder at FinRegTech.pl

Radosław Obczyński

Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w mBank SA.

dr hab. Michał Polasik, prof. UMK

Justyna Postępska

Legal counsel w JustComply

dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH

Główny analityk Biura Informacji Kredytowej

prof. Dariusz Szostek

Scientific Expert The European Parliament’s AI Observatory (EPAIO)

dr Paweł Widawski

Prezes Fundacji FinTech Poland

Grzegorz Włodarczyk

Menedżer compliance ds. rynków kapitałowych, compliancemifid.com

dr hab. Konrad Zacharzewski, prof. ALK

adwokat w Kancelarii Adwokackiej dra hab. Konrada Zacharzewskiego

Krzysztof Zieliński

Ekspert rynku finansowego z wieloletnim doświadczeniem w organie nadzoru

Serdecznie zapraszam na trzecią edycję Studiów Podyplomowych “FinTech – nowe zjawiska i technologie na rynku finansowym” organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Zapewniamy unikatowy program i sprawdzonych wykładowców (głównie praktyków), a w tym praktyczne warsztaty prowadzone wraz z Innovation HUB Biura Informacji Kredytowej SA. Kładziemy duży nacisk na interaktywne relacje z uczestnikami, czemu służą zespołowe analizowanie przypadków (case study), sesje pytań i odpowiedzi z wybranymi specjalistami, a także prowadzenie projektu EduSprint.

To jedyny w Polsce program, w którym słuchacze ze wspomaganiem wykładowców wypracowują konkretne propozycje związane z rozwojem nowych technologii na rynku finansowym.

Raz jeszcze rekomenduję i zapraszam!

Dr hab. Lech Kurkliński prof. SGH

Kierownik Studiów Podyplomowych FINTECH

Kierownik Zakładu Finansów Cyfrowych FINTECH

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Patroni

  Gabriela Kocurek

  Specjalizacje

  Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

  Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


  Doświadczenie

  Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


  Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

  Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

  Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.