RAPORT „CENTRUM FINANSOWE NOWEJ GENERACJI. SZANSE I WYZWANIA DLA POLSKI”

Ostatnie lata to okres bezprecedensowej dynamiki zmian w świecie finansowym. Postęp technologiczny, przemiany pokoleniowe, glokalizacja oraz transformacja modelu życia i pracy przekształcają dotychczasowe centra finansowe i umożliwiają tworzenie nowych, opartych na wcześniej pomijanych przewagach konkurencyjnych. Dla ośrodków, które dotąd leżały na obrzeżach globalnej mapy finansowej, stwarza to szansę na szybki rozwój i przejęcie pałeczki lidera w swoim regionie, a nawet na świecie. Aby ją jednak wykorzystać, trzeba najpierw zrozumieć, czym są centra finansowe nowej generacji – jak funkcjonują i z czego wynikają ich przewagi. Następnie określić mocne i słabe strony regionu, gdzie takie centrum finansowe ma powstać. A na koniec skoordynować działania wielu podmiotów, aby tę szansę wykorzystać. Niniejszy raport stanowi przyczynek do oceny możliwości powstania centrum finansowego nowej generacji w Polsce.

Related projects