RAPORT „FINTECH W POLSCE – BARIERY I SZANSE ROZWOJU” 

Raport „FinTech w Polsce – bariery i szanse rozwoju” to projekt badawczy, który powstał w odpowiedzi na potrzebę przeprowadzenia pierwszych rzetelnych badań dotyczących tej części rynku. Badanie przeprowadziliśmy przy wsparciu Obserwatorium.biz oraz Centrum Prawa Nowych Technologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wzięło w nim udział 20+ fintechów oraz 13 polskich banków. Uwzględniliśmy też perspektywę najlepszych kancelarii prawnych oraz firm doradczych i technologicznych. Celem raportu jest zdefiniowanie bieżącego stanu rozwoju innowacji finansowej w Polsce oraz zidentyfikowanie kluczowych barier oraz szans dalszego rozwoju, z uwzględnieniem propozycji jak nimi zarządzić, by wykorzystać nadarzającą się okazję dla Polski jako przyszłego regionalnego centrum innowacji finansowej i transakcyjnej. Raport stanowi soczewkę skupiającą zróżnicowane punkty widzenia z różnych perspektyw. Wszystko to w świetle naszych doświadczeń i wiedzy, osadzone w globalnym kontekście technologicznym i światowych trendach rynkowych

Related projects